oružje dugo

Karabin čZ 557 85 Aniversary, cal 30-06

Šifra proizvoda: 01020304
Dostupno: Da
9.998,00 kn(1.326,96 €)
Karabin čZ 600 ALPHA, cal. 223 Rem.

Šifra proizvoda: 01020313
Dostupno: Da
9.498,00 kn(1.260,60 €)
Karabin čZ 600 ALPHA, cal. 30-06

Šifra proizvoda: 01020318
Dostupno: Da
9.498,00 kn(1.260,60 €)
Karabin čZ 600 ALPHA, cal. 300 Win. Mag.

Šifra proizvoda: 01020358
Dostupno: Da
9.498,00 kn(1.260,60 €)
Karabin čZ 600 ALPHA, cal. 308 Win.

Šifra proizvoda: 01020357
Dostupno: Da
9.498,00 kn(1.260,60 €)
Karabin čZ 600 ALPHA, cal. 8x57 IS

Šifra proizvoda: 01020356
Dostupno: Da
9.498,00 kn(1.260,60 €)
Karabin čZ 600 ERGO, cal. 223 Rem.

Šifra proizvoda: 01020376
Dostupno: Da
10.698,00 kn(1.419,87 €)
Karabin čZ 600 ERGO, cal. 30-06

Šifra proizvoda: 01020363
Dostupno: Da
10.698,00 kn(1.419,87 €)
Karabin čZ 600 ERGO, cal. 300 Win. Mag.

Šifra proizvoda: 01020364
Dostupno: Da
10.698,00 kn(1.419,87 €)
Karabin čZ 600 ERGO, cal. 6,5 Creedmoor

Šifra proizvoda: 01020361
Dostupno: Da
10.698,00 kn(1.419,87 €)
Karabin čZ 600 ERGO, cal. 8x57 JS

Šifra proizvoda: 01020362
Dostupno: Da
10.698,00 kn(1.419,87 €)
Karabin čZ 600 LUX, cal. 223 Rem.

Šifra proizvoda: 01020360
Dostupno: Da
10.298,00 kn(1.366,78 €)
Karabin čZ 600 LUX, cal. 300 Win. Mag.

Šifra proizvoda: 01020316
Dostupno: Da
10.298,00 kn(1.366,78 €)
Karabin čZ 600 LUX, cal. 308 Win.

Šifra proizvoda: 01020359
Dostupno: Da
10.298,00 kn(1.366,78 €)
Karabin čZ 600 LUX, cal. 8x57 IS

Šifra proizvoda: 01020314
Dostupno: Da
10.298,00 kn(1.366,78 €)
Karabin čZ 600 TRAIL, cal. 223 Rem.

Šifra proizvoda: 01020378
Dostupno: Da
10.698,00 kn(1.419,87 €)
Karabin čZ Scorpion EVO3 S1, cal. 9x19mm, 16

Šifra proizvoda: 01020305
Dostupno: Da
13.498,00 kn(1.791,49 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Compact, 30-06
               nova cijena 9.178,20kn / 1.218,16 €
Šifra proizvoda: 01020349
Dostupno: Da
10.198,00 kn(1.353,51 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Compact, 308 Win.
               nova cijena 9.178,20kn / 1.218,16 €
Šifra proizvoda: 01020348
Dostupno: Da
10.198,00 kn(1.353,51 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Compact, 8x57 IS
               nova cijena 9.178,20kn / 1.218,16 €
Šifra proizvoda: 01020347
Dostupno: Da
10.198,00 kn(1.353,51 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Standard, 270 Win.
               nova cijena 9.088,20kn / 1.206,21 €
Šifra proizvoda: 01020281
Dostupno: Da
10.098,00 kn(1.340,23 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Standard, 7x64
               nova cijena 9.448,20kn / 1.253,99 €
Šifra proizvoda: 01020280
Dostupno: Da
10.498,00 kn(1.393,32 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Standard, 8x57 IS
               nova cijena 9.088,20kn / 1.206,21 €
Šifra proizvoda: 01020282
Dostupno: Da
10.098,00 kn(1.340,23 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Synthetic, 223 Rem.
               nova cijena 9.178,20kn / 1.218,16 €
Šifra proizvoda: 01020240
Dostupno: Da
10.198,00 kn(1.353,51 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Synthetic, 243 Win.
               nova cijena 8.098,20kn / 1.074,82 €
Šifra proizvoda: 01020353
Dostupno: Da
8.998,00 kn(1.194,24 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Synthetic, 270 Win.
               nova cijena 8.098,20kn / 1.074,82 €
Šifra proizvoda: 01020352
Dostupno: Da
8.998,00 kn(1.194,24 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Synthetic, 30-06
               nova cijena 8.098,20kn / 1.074,82 €
Šifra proizvoda: 01020241
Dostupno: Da
8.998,00 kn(1.194,24 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Synthetic, 300 Win. Mag.
               nova cijena 8.458,20kn / 1.122,60 €
Šifra proizvoda: 01020243
Dostupno: Da
9.398,00 kn(1.247,33 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Synthetic, 308 Win.
               nova cijena 8.098,20kn / 1.074,82 €
Šifra proizvoda: 01020242
Dostupno: Da
8.998,00 kn(1.194,24 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Synthetic, 7x64
               nova cijena 8.368,20kn / 1.110,65 €
Šifra proizvoda: 01020279
Dostupno: Da
9.298,00 kn(1.234,06 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Synthetic, 8x57 IS
               nova cijena 8.368,20kn / 1.110,65 €
Šifra proizvoda: 01020395
Dostupno: Da
9.298,00 kn(1.234,06 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Timber LX, 30-06, WC 4
               nova cijena 12.598,20kn / 1.672,07 €
Šifra proizvoda: 01020246
Dostupno: Da
13.998,00 kn(1.857,85 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Timber LX, 7x64, WC 4
               nova cijena 12.598,20kn / 1.672,07 €
Šifra proizvoda: 01020391
Dostupno: Da
13.998,00 kn(1.857,85 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Varmint Sporter, 223 Rem.
               nova cijena 11.338,20kn / 1.504,84 €
Šifra proizvoda: 01020244
Dostupno: Da
12.598,00 kn(1.672,04 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Varmint Sporter, 30-06
               nova cijena 10.258,20kn / 1.631,50 €
Šifra proizvoda: 01020245
Dostupno: Da
11.398,00 kn(1.512,77 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Varmint Sporter, 300 Win. Mag.
               nova cijena 11.338,20kn / 1.504,84 €
Šifra proizvoda: 01020346
Dostupno: Da
12.598,00 kn(1.672,04 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Varmint Sporter, 308 Win.
               nova cijena 10.438,20kn / 1.385,39 €
Šifra proizvoda: 01020345
Dostupno: Da
11.598,00 kn(1.539,32 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Varmint Sporter, 6,5 Creedmoor
               nova cijena 11.698,20kn / 1.552,62 €
Šifra proizvoda: 01020394
Dostupno: Da
12.998,00 kn(1.725,13 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Varmint Synth., 6,5 Creedmoor
               nova cijena 9.358,20kn / 1.242,05 €
Šifra proizvoda: 01020393
Dostupno: Da
10.398,00 kn(1.380,05 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Varmint, 223 Rem.
               nova cijena 8.998,20kn / 1.194,27 €
Šifra proizvoda: 01020344
Dostupno: Da
9.998,00 kn(1.326,96 €)
Karabin Haenel Jaeger 10 Varmint, 6,5x55 SE
               nova cijena 8.458,20kn / 1.122,60 €
Šifra proizvoda: 01020283
Dostupno: Da
9.398,00 kn(1.247,33 €)
Karabin Haenel Jaeger NXT Standard 30-06
               nova cijena 13.948,20kn / 1.851,24 €
Šifra proizvoda: 01020350
Dostupno: Da
15.498,00 kn(2.056,94 €)
Karabin MERKEL RX Helix Black, 30-06., LL560
               nova cijena 24.838,20kn / 3.296,60 €
Šifra proizvoda: 01020209
Dostupno: Da
27.598,00 kn(3.662,88 €)
Karabin MERKEL RX Helix Black, 7x64., LL560
               nova cijena 24.838,20kn / 3.296,60 €
Šifra proizvoda: 01020338
Dostupno: Da
27.598,00 kn(3.662,88 €)
Karabin MERKEL RX Helix Black, 8x57 IS, LL510
               nova cijena 28.438,20kn / 3.774,40 €
Šifra proizvoda: 01020326
Dostupno: Da
31.598,00 kn(4.193,78 €)
Karabin MERKEL RX Helix Black, 9,3x62, LL560
               nova cijena 24.838,20kn / 3.296,60 €
Šifra proizvoda: 01020327
Dostupno: Da
27.598,00 kn(3.662,88 €)
Karabin MERKEL RX Helix Explorer, 270 Win., LL560
               nova cijena 19.798,20kn / 2.627,67 €
Šifra proizvoda: 01020275
Dostupno: Da
21.998,00 kn(2.919,64 €)
Karabin MERKEL RX Helix Explorer, 30-06, LL560
               nova cijena 20.698,20kn / 2.747,12 €
Šifra proizvoda: 01020207
Dostupno: Da
22.998,00 kn(3.052,36 €)
Karabin MERKEL RX Helix Explorer, 7x64, LL560
               nova cijena 20.698,20kn / 2.747,12 €
Šifra proizvoda: 01020276
Dostupno: Da
22.998,00 kn(3.052,36 €)
Karabin MERKEL RX Helix Explorer, 8x57 IS, LL510
               nova cijena 24.298,20kn / 3.224,93 €
Šifra proizvoda: 01020324
Dostupno: Da
26.998,00 kn(3.583,25 €)
Karabin MERKEL RX Helix Explorer, 9,3x62, LL560
               nova cijena 20.698,20kn / 2.747,12 €
Šifra proizvoda: 01020325
Dostupno: Da
22.998,00 kn(3.052,36 €)
Karabin MERKEL RX Helix Speedster, 30-06, LL510
               nova cijena 29.968,20kn / 3.977,46 €
Šifra proizvoda: 01020329
Dostupno: Da
33.298,00 kn(4.419,40 €)
Karabin MERKEL RX Helix Speedster, 9,3x62, LL510
               nova cijena 34.108,20kn / 4.526,94 €
Šifra proizvoda: 01020211
Dostupno: Da
37.898,00 kn(5.029,93 €)
Karabin MERKEL RX Helix Speedster, 9,3x62, LL510
               nova cijena 30.148,20kn / 4.001,35 €
Šifra proizvoda: 01020339
Dostupno: Da
33.498,00 kn(4.445,95 €)
Karabin Remington 700 BDL, cal. 30-06

Šifra proizvoda: 01020137
Dostupno: Da
12.598,00 kn(1.672,04 €)
Karabin Remington 700 Long Range, cal. 300 Win. Mag.

Šifra proizvoda: 01020139
Dostupno: Da
11.098,00 kn(1.472,96 €)
Karabin Remington 700 SPS Syn. X-Mark Pro cal. 30-06 24

Šifra proizvoda: 01020287
Dostupno: Da
9.198,00 kn(1.220,78 €)
Karabin Remington 7600, cal. 30-06

Šifra proizvoda: 01020143
Dostupno: Da
9.598,00 kn(1.273,87 €)
Karabin Remington 783 Varmint Laminated, cal. 223 Rem., 26

Šifra proizvoda: 01020294
Dostupno: Da
7.898,00 kn(1.048,24 €)
Karabin Sabatti Mercury Rover Hunter G, cal. 308 Win.

Šifra proizvoda: 01020399
Dostupno: Da
7.098,00 kn(942,07 €)
Karabin Sabatti Mercury Rover Hunter G, cal. 8x57 IS

Šifra proizvoda: 01020400
Dostupno: Da
7.098,00 kn(942,07 €)
Karabin Sabatti Mercury Rover Thumbhole, cal. 30-06

Šifra proizvoda: 01020402
Dostupno: Da
7.498,00 kn(995,16 €)
Karabin Sabatti Mercury Rover Thumbhole, cal. 308 Win.

Šifra proizvoda: 01020398
Dostupno: Da
7.598,00 kn(1.008,43 €)
Karabin Sabatti Mercury Rover Thumbhole, cal. 8x57 IS

Šifra proizvoda: 01020401
Dostupno: Da
7.598,00 kn(1.008,43 €)
Puška čZ 457 American, cal. 22 LR, 5 rnd.

Šifra proizvoda: 01020309
Dostupno: Da
5.198,00 kn(689,89 €)
Puška čZ 457 American, cal. 22 WMR

Šifra proizvoda: 01020252
Dostupno: Da
5.198,00 kn(689,89 €)
Puška čZ 457 Black Raven, cal. 22 LR

Šifra proizvoda: 01020306
Dostupno: Da
5.898,00 kn(782,80 €)
Puška čZ 457 JAGUAR XII cal. 22 LR (10 naboja)

Šifra proizvoda: 01020229
Dostupno: Da
5.698,00 kn(756,25 €)
Puška čZ 457 Lux, cal. 22 LR

Šifra proizvoda: 01020233
Dostupno: Da
5.598,00 kn(742,98 €)
Puška čZ 457 Lux, cal. 22 WMR

Šifra proizvoda: 01020251
Dostupno: Da
5.798,00 kn(769,53 €)
Puška čZ 457 MTR, cal. 22 LR

Šifra proizvoda: 01020232
Dostupno: Da
5.898,00 kn(782,80 €)
Puška čZ 457 Premium, cal. 22 LR 5-rnd

Šifra proizvoda: 01020365
Dostupno: Da
6.798,00 kn(902,25 €)
Puška čZ 457 Thumbhole, cal. 22 LR

Šifra proizvoda: 01020271
Dostupno: Da
6.298,00 kn(835,89 €)
Puška čZ 457 Training rifle cal. 22 LR

Šifra proizvoda: 01020230
Dostupno: Da
4.798,00 kn(636,80 €)
Puška DIANA R-22 Classic cal. 22 LR

Šifra proizvoda: 01020265
Dostupno: Da
2.998,00 kn(397,90 €)
Puška jednometka Haenel KLB Jaeger 9, cal. 30-06
               nova cijena 13.228,20kn / 1.755,68 €
Šifra proizvoda: 01020258
Dostupno: Da
14.698,00 kn(1.950,76 €)
Puška jednometka MERKEL K5 Black, cal. .30-06, LL 560
               nova cijena 25.198,20kn / 3.344,38 €
Šifra proizvoda: 01020299
Dostupno: Da
27.998,00 kn(3.715,97 €)
Puška jednometka MERKEL K5 Black, cal. .308 Win., LL 560
               nova cijena 25.198,20kn / 3.344,38 €
Šifra proizvoda: 01020341
Dostupno: Da
27.998,00 kn(3.715,97 €)
Puška jednometka MERKEL K5 Black, cal. 6,5x57 R, LL 560
               nova cijena 24.298,20kn / 3.224,93 €
Šifra proizvoda: 01020300
Dostupno: Da
26.998,00 kn(3.583,25 €)
Puška jednometka MERKEL K5 Black, cal. 7x65 R, LL 560
               nova cijena 25.198,20kn / 3.344,38 €
Šifra proizvoda: 01020380
Dostupno: Da
27.998,00 kn(3.715,97 €)
Puška malokalibarska čZ 512 cal. 22 LR, 5 naboja

Šifra proizvoda: 01020100
Dostupno: Da
5.198,00 kn(689,89 €)
Puška malokalibarska čZ 512 cal. 22 WMR, 5 naboja

Šifra proizvoda: 01020034
Dostupno: Da
5.298,00 kn(703,17 €)
Puška MERKEL BBF B3 Black, cal. 12/76 / 30-06 LL600
               nova cijena 29.968,20kn / 3.977,46 €
Šifra proizvoda: 01020384
Dostupno: Da
33.298,00 kn(4.419,40 €)
Puška MERKEL BBF B3 Black, cal. 20/76 / 308 Win. LL600

Šifra proizvoda: 01020385
Dostupno: Da
33.298,00 kn(4.419,40 €)
Puška MERKEL BBF B4 Black, cal. 20/76 / 9,3x74 R
               nova cijena 28.798,20kn / 3.822,18 €
Šifra proizvoda: 01020298
Dostupno: Da
31.998,00 kn(4.246,86 €)
Puška MERKEL BDB B3 Black, cal.  8x57 IRS / 8x57 IRS

Šifra proizvoda: 01020386
Dostupno: Da
34.598,00 kn(4.591,94 €)
Puška MERKEL BDB B3 Black, cal. 30-06 / 30-06
               nova cijena 30.598,20kn / 4.061,08 €
Šifra proizvoda: 01020239
Dostupno: Da
33.998,00 kn(4.512,31 €)
Puška P.A. Benelli ARGO E, cal. 30-06

Šifra proizvoda: 01020159
Dostupno: Da
12.499,00 kn(1.658,90 €)
Puška P.A. HAENEL CR223-A2, cal. .223 Rem.

Šifra proizvoda: 01020403
Dostupno: Da
21.998,00 kn(2.919,64 €)
Puška P.A. HAENEL CR308, cal. .308 Win.

Šifra proizvoda: 01020302
Dostupno: Da
26.998,00 kn(3.583,25 €)
Puška P.A. MERKEL SR1 Basic 30-06
               nova cijena 11.428,20kn / 1.516,78 €
Šifra proizvoda: 01020220
Dostupno: Da
12.698,00 kn(1.685,31 €)
Puška P.A. MERKEL SR1 Basic 308 Win.
               nova cijena 12.058,20kn / 1.600,40 €
Šifra proizvoda: 01020219
Dostupno: Da
13.398,00 kn(1.778,22 €)
Puška P.A. MERKEL SR1 Basic 8x57 IS
               nova cijena 11.428,20kn / 1.516,78 €
Šifra proizvoda: 01020228
Dostupno: Da
12.698,00 kn(1.685,31 €)
Puška P.A. MERKEL SR1 Basic 9,3x62
               nova cijena 11.428,20kn / 1.516,78 €
Šifra proizvoda: 01020221
Dostupno: Da
12.698,00 kn(1.685,31 €)
Puška P.A. MERKEL SR1 Standard 30-06
               nova cijena 14.848,20kn / 1.970,70 €
Šifra proizvoda: 01020206
Dostupno: Da
16.498,00 kn(2.189,66 €)
Puška P.A. MERKEL SR1 Standard 300 Win. Mag.
               nova cijena 14.938,20kn / 1.982,64 €
Šifra proizvoda: 01020222
Dostupno: Da
16.598,00 kn(2.202,93 €)
Puška P.A. MERKEL SR1 Standard 8x57 IS, LL500
               nova cijena 14.938,20kn / 1.982,64 €
Šifra proizvoda: 01020342
Dostupno: Da
16.598,00 kn(2.202,93 €)
Puška P.A. MERKEL SR1 Standard 9,3x62, LL500
               nova cijena 14.938,20kn / 1.982,64 €
Šifra proizvoda: 01020343
Dostupno: Da
16.598,00 kn(2.202,93 €)
Puška P.A. Remington 870 WING cal. 20/28 RC VT SAT LW-20 N-EMB

Šifra proizvoda: 01020018
Dostupno: Da
6.998,00 kn(928,79 €)
Puška položara Frankonia Mercury Light 12/76

Šifra proizvoda: 01020204
Dostupno: Da
6.398,00 kn(849,16 €)
Puška sačmarica čZ Redhead Premier, cal. 12/76

Šifra proizvoda: 01020373
Dostupno: Da
7.598,00 kn(1.008,43 €)
Puška sačmarica Remington 1100 G3 cal.20/28 RC VT HG

Šifra proizvoda: 01020058
Dostupno: Da
10.998,00 kn(1.459,69 €)
Prikazuje 1 do 102 od 102 (1 stranica)